4,3 Специалист от Сицилия
The Sicilian Specialist,


Издание:

Норман Луис. Специалист от Сицилия

Издателство на БКП, София

Второ издание

Преведе от английски Желяз Янков

Редактор Тодор Вълчев

Художник Веселин Павлов

Художествен редактор Александър Хачатурян

Технически редактор Сашо Георгиев

Коректор Надя Въргулева

Печат: ДП „Д. Благоев“, София