Робърт Паркър наследи, продължи и обогати творчеството на Реймънд Чандлър.

 

Частното ченге Спенсър тръгва по следите на мистериозна жена, която отказва да бъде… мъртва.


Издание:

Робърт Паркър. Хартиената кукла

Американска. Първо издание

Издателство „Индра“, София, 1993

ISBN 954-8415-01-1

 

Превод: Меглена Баждарова, 1993

Редактор: Людмила Андровска, 1993

Художник: Росица Крамен, 1993

Предпечатна подготовка „КОМПЮТЪР APT“, София

Печат „Полиграфюг“, Хасково

Формат 32/84/108. Обем 13 п.к. Цена 19 лв.