Дийн Кунц безспорно е един от най-големите американски майстори на трилъра. През 1965 г. двадесетгодишният Кунц печели наградата за фантастика на Атлантик Мънтли и оттогава всяка нова негова книга приобщава все повече почитатели, а книгите му са над петдесет.

4,8 Вуду
Darkfall [=Darkness Comes],

Издание:

Дийн Кунц. Вуду

Издателска къща „Плеяда“, София, 1993

Превод от английски: Боян Николаев, 1993

Оформление на поредицата и художник на корицата: Петър Станимиров, 1993

Редактор: Леда Милева, 1993

Коректор: Румяна Цонева, 1993

Печат „Полипринт“ — Враца