През време на Втората световна война хитлеристкото разузнаване успява да се добере до редица строго секретни документи от британското посолство в Анкара. Източник на тези важни сведения се оказва камериерът на британския посланик. Неговото истинско име дълго остава неизвестно и за немците. Франц фон Папен, хитлеристки посланик в Анкара, му дава прозвище „Цицерон“.

В тази книга Базна — Цицерон — разказва своите спомени. Пред читателя оживяват събитията от времето на Втората световна война. Под обектива на Базна се редят една след друга секретните телеграми на съюзниците. Със затаен дъх четем как Цицерон се вмъква в спалнята на сър Хю, взема документите от касетката и ги фотографира. Обаче накрая измамникът остава измамен, немците му заплащат с фалшиви лири стерлинги.

4,2 Аз бях Цицерон
Ich war Cicero,

Издание:

Държавно военно издателство, София, 1967

Библиотека Невидимият фронт

Преведе от немски: Георги P. Йосифов

Редактор Асен Караиванов

Художник Иван Кьосев

Худ. редактор Петър Кръстев

Техн. редактор Цветанка Николова

Коректор Анастасия Андрова

Формат 75×92/32. ЛГ-VI/26. Тираж 40 125 екз.

Дадена за печат на 10. VII. 1966 г.

Изд. коли 8,26. Печатни коли 14,25

Изд. поръчка № 4047 Техн. поръчка № 372

Кн. тяло 0.41 лв. подв. 0,15 лв. Цена 0,56 лв.

Печатница на Държавна военно издателство

Литературна обработка от Ханс Ногли