Издание:

Хелиопол, 1996

Превод от английски: Комо