Думата е пръст, сочещ към луната. Изучаващите дзен се стремят към самата луна, а не към сочещия пръст.

 

Учение извън учението, на думите и буквите не се облягай!

 

Целият живот е нищо, нищото е съществуване.

 

Той умира, аз умирам, къде може да се срещнем?

 

Зензин Ку Шу

Изключително значим роман. Първо вникване в най-объркващите съвременни дилеми. Интелектуално развлечение от най-висока класа.

„Ню Йорк Таймс“

Издание:

Издателство „Парадокс“, 1993