Издание:

Издателска къща „Кронос“

Превод: Красимира Маврова, 2007

Оформление на корицата: Александър Георгиев