5 Радио
Wireless,

5,2 Странният случай с Артър Кармайкъл
The Strange Case of Sir Arthur Carmichael,

4,9 Зовът на крилата
The Call of Wings,

4,2 Последният сеанс
The Last Seance,

4,6 SOS
SOS,

Издание:

Агата Кристи. Чудовището на смъртта (Сборник разкази)

ИК „Пейо К. Яворов“

 

Agatha Christie. The Hound of Death. 1933