Придворният магьосник Куестър най-после е отклил магия, която да върне човешкия облик на писаря Абърнати. Но както в повечето случаи, магията се обърква и Абърнати се озовава в нашея свят, и то в дома на сина на стария крал, а в замяна Бен получава вълшебна бутилка с демон в нея. На всичко отгоре, бутилката е открадната и демонът е освободен и кралят отново трябва да оправи всичко.

Издание:

Тери Брукс. Магьосникът Куестър Тюс

Издава „МИРИАМ ПАБЛИШИНГ“ ООД, 1999

Превод Мария Кръстева

Редактор Елизария Рускова

Техн. редактор Георги Кожухаров

Худ. оформление на корицата: „Абагар Дизайн“

Предпечатна подготовка: „АБАНОС“ ООД

Печат „Полипринт“ ЕАД, Враца

Мириам, София, 1999