Властниците, контролиращи енергията и наркотиците на Земята, трябва да се защитят, дори ако това води до унищожението на планетата. ЦРУ, ФБР, Данъчната служба и американската образователна система са безсилни да попрвчат на Хелър в усилията му да предложи евтино, незамърсяващо гориво. Тогава неговият партньор — предател вкарва в играта върховното оръжие — Дж. Уолтър Мадисън, най смъртоносният агент по печата в света.

5,1 Врагът отвътре
The Enemy Within,


Издание:

Л. Рон Хабърд. Мисия Земя 3: Врагът отвътре

Издателска къща „Вузев“, 1995 г.

Превод Снежана Данева

Българска корица — оформление КАМО

Оригинална илюстрация на корицата ГЕРИ ГРЕЙС