Източник: http://dubina.dir.bg

 

Издание:

Майн Рид. Приключение в пустинята

Второ осъвременено издание

Издателство „Абагар — МК/90“, София

Превод: С. Флоров, 1991

Художник на корицата: Димитър Стоянов, 1991

Печат: ДФ „Полипринт“ — Враца

с/о Jusautor, Sofia