Този роман на Артър Кларк е важен за ценителите на творчеството му и е особено интересен с възгледите на автора за бъдещето на човешкото общество. Още повече, ако тези възгледи се разглеждат във връзка с времето, когато е писан романът — няколко години след края на Втората световна война.

Преводът е посредствен и явно е правен от руски. Позволих си да направя бегла редакция, за да отстраня това, което най-много боде очите. Според мене промените не нарушават авторските права на преводача и не променят неговата отговорност за качеството на превода.

И. Хр., 14.06.08

Издание:

Артър Кларк. Краят на детството

Издателство „Полюси“, 1993

Библиотечно оформление: Брайко Брайков