За легионите почитатели на Айзък Азимов, които се радват на неговите разкази вече почти половин век, но просто не са могли да съберат всичко от периодиката, това е завършената колекция „Събрани разкази“.

Написани с голяма ерудиция и богато въображение, провокиращи или просто шеговити, разказите илюстрират многообразието на забележителния му талант. Да прочетете който и да е от тях означава веднага да разберете защо Айзък Азимов се радва на огромна и повсеместна популярност. Да ги притежавате като колекция означава да останете завинаги читатели или почитатели на Айзък Азимов, откривайки неговите въображаеми нови светове отново и отново.

4,8 Произнасяй името си със „С“
Spell My Name with an S [= S as in Zebatinsky],

5,7 Последният въпрос
The Last Question,

5,5 Грозното малко момче
The Ugly Little Boy [= Lastborn],

5,2 Домакиня
Hostess,

4,8 Улей „Н“
The C-Chute,

6 Добронамерено
In a Good Cause,

5,1 Ами ако…?
What If...,


Издание:

Айзък Азимов. Събрани разкази (том втори)

„Абхаддон“ ЕООД, София, 1998

ISBN: 954-951-207-X (т.2)

 

Isaac Asimov. The Complete Stories. Volume 1