5,7 Търсене на абсолютното
La Recherche de l’absolu,


Издание:

Издателство „Хр. Г. Данов“, 1972