За легионите почитатели на Айзък Азимов, които се радват на неговите разкази вече почти половин век, но просто не са могли да съберат всичко от периодиката, това е завършената колекция „Събрани разкази“.

Този том, първи от поредицата красиви издания за колекционерите, съдържа 23 научно-фантастични разкази — повечето от тях днес са класика в жанра. Както отбелязва д-р Азимов в предисловието на разказите, много от тях са с голямо сантиментално значение за самия него.

Написани с голяма ерудиция и богато въображение, провокиращи или просто шеговити, разказите илюстрират многообразието на забележителния му талант. Да прочетете който и да е от тях означава веднага да разберете защо Айзък Азимов се радва на огромна и повсеместна популярност. Да ги притежавате като колекция означава да останете завинаги читатели или почитатели на Айзък Азимов, откривайки неговите въображаеми нови светове отново и отново.

0 Предисловие
Introduction,

4,5 Мъртво минало
The Dead Past,

5 Заблудата на триизмерното пространство
Gimmicks Three [= The Brazen Locked Room],

4,3 Вероятен дом
Living Space,

3,8 Посланието
The Message,

5,1 Перфектна служба
Satisfaction Guaranteed,

4,2 Пъклен огън
Hell-Fire,

5,3 Шегаджия
Jokester,

5 Безсмъртният бард
The Immortal Bard,

5 Някой ден
Someday,

4 Авторско изпитание
The Author’s Last Ordeal,

4,8 Мечтанията са съкровени пожелания
Dreaming is a Private Thing [= A Hundred Million Dreams at Once],

5,4 Професия
Profession,

5,3 Усещането за власт
The Feeling of Power,

5 Смъртна нощ
The Dying Night,

4,7 Аз съм в Марспорт без Хилда
I’m in Marsport Without Hilda,

5 Нежните хищници
The Gentle Vultures,

5,3 Всичките тегоби на света
All the Troubles of the World,

Издание:

Айзък Азимов. Събрани разкази (том първи)

„Абхаддон“ ЕООД, София, 1998

ISBN: 954-951-205-3

 

Isaac Asimov. The Complete Stories. Volume 1