Ивлин Бегби каза, че е невинна, но са я видели да краде от куфара; изчезналата диамантена гривна е намерена в нейната стая. Тя има най-основателни мотиви да убие актьора, главата на жертвата е покрита с калъфа от възглавница, взета от нейната стая, и оръжието, с което е извършено убийството е в нея.

Как Пери Мейсън спаси живота на Ивлин и собствената си репутация в нажежената съдебна зала — това е една история, която се нарежда сред най-добрите от криминалните мистерии на Ърл Стенли Гарднър.

За автора

Постъпил в калифорнийския съд на двадесет и две годишна възраст. Там работил до хиляда деветстотин тридесет и шеста година. По това време разказите му за Пери Мейсън станали толкова популярни, че той се отказал от практикуване на професията и се оттеглил в една дървена хижа в планината, където — година след година — започнал да създава много от своите удивителни книги. Над сто са криминалните романи на Ърл Стенли Гарднър (1899–1970), адвокат по професия и писател по призвание, който с изобретателността при изграждането на оригиналните сюжети и характерите на героите се нарежда сред класиците на този жанр — Жорж Сименон и Агата Кристи. Произведенията му са преведени на много езици и са издадени в стотици милиони екземпляра. Романът „Червенокосата авантюристка“ е ярко потвърждение на неподражаемия талант на ЪРЛ СТЕНЛИ ГАРДНЪР.

5,6 Червенокосата авантюристка
The Case of the Restless Redhead,

Издание:

Ърл Стенли Гарднър. Червенокосата авантюристка

Американска. Първо издание

 

Превод: Надежда Гаврилова

Художник: Петър Тончев

Редактор Елена Матева

Художник Петър Тончев

Техн. редактор Стефка Русинова

Коректор Елена Кадиева

Формат 32/84/108. Печатни коли 12

ИК ПИОНЕР АНАНДА, София, 1992

ISBN 954-8051-11-7

 

Erle Stanley Gardner. The Case of the Restless Redhead

Published by Pocket Books, New York