Конфуций
Добрият път

(Мисли на великия китайски мъдрец)

Издание:

Конфуций. Добрият път: Мисли на великия китайски мъдрец

Превод от немски: Фред Люпке

Художник: Иван Габеров

Технически редактор: Нейко Генчев

Издателство „Елпис“, Велико Търново, 1992

Печат: ДП „Д. Найденов“, Велико Търново

96 с.; 17 см