5,8 Харка — синът на вожда
Harka, der Sohn des Häuptlings,

Издание:

Велскопф-Хенрих, Лизелоте. Синовете на Великата мечка

Роман [за юноши]. Т. 1 — [3. изд.]

Прев. от нем. Цветана Узунова-Калудиева

Еврика-АВИ; Гулев, София, 1992.

 

Т. 1. Харка — синът на вожда. — 1992. — 424 с.

1. изд. 1964 на изд. „Народна култура“ в сер. „Юношески романи“.