Има автори, които обичат да говорят за себе си и за своята работа. Аз — не. Ако създаденото от един писател се продава непрекъснато и добре, той няма защо да си губи времето да дава интервюта, да пише предговори, нито да се тревожи какво щели да кажат критиците. Работата ми е да напиша книга, която да е интересна за широк кръг читатели. Извършвам тази работа добросъвестно. Въведения към написаното едва ли ще заинтригуват мнозинството от читателите ми. Никак не ги е грижа. Те искат едно: увлекателно четиво. Тъкмо това се опитвам да им дам.

Джеймс Хадли Чейс

5 Двойно разбъркване
The Double Shuffle,


Издание:

ДЖЕЙМС ХАДЛИ ЧЕЙС. ДВОЙНО РАЗБЪРКВАНЕ

Превод — Георги Георгиев, 1992

Художник — Стефан Шишков, 1992

Редактор Йорданка Коцева

Техн. редактор Стефка Русинова

Коректор Светла Димитрова

Формат 84/108/32. Печатни коли 12,50. Цена 15.98 лв.

Издателска къща ПИОНЕР АНАНДА, 1997

Печат ДФ „Балкан-Прес“

София, 1992

ISBN 954-8051-07-09

с/о Nika, Sofia

 

CORGI edition published 1974 in Great Britain