5,1 Увод в дзен-будизма
An introduction to Zen Buddhism,

Издание:

Издателство „Хемус“, 1991

Превод от английски: Капка Панайотова