Едно каре за покер прекъсва играта и започва да обсъжда нещо много по-различно от картите — най-големия банков обир в околността.

Всеки от бандата има своя мотив да рискува главата си, за да пипне големите мангизи.

Но когато идват трудностите проличават и несъвместимостите между тях, неспособността им да намерят общ път.

Една сложна плетеница от страсти и сблъсъци, която се усложнява допълнително и от факта, че този път в бандата има и жена …

4,6 Светът е в моя джоб
The World In My Pocket,

Издание:

Джеймс X. Чейс. СВЕТЪТ Е В МОЯ ДЖОБ

роман

 

Първо издание

Превод — Иван Петков

Редакция — Николай Станев

Предпечатна обработка — ComSy’54

Художник — Бр. Брайков

Оформление — Л. Братованов

Формат: 32/84/108; печатни коли 12; издателски коли 12,44

ISВN 954-8201-02-х

Издава — Астра-ВЗ, 1992

Печат — ДФ „София Принт“

 

James Hadley Chase. THE WORLD IN MY POCKET

Dawid Hidman Ltd.

c/o Prava i prevodi, Beograd