Издание:

Тери Пратчет

Господари и господарки

Истории от света на Диска

384 с.; 18 см

Изд. Вузев, София, 2001

Полиграфия АД, Пловдив

 

TERRY PRATCHETT

LORDS AND LADIES

© Terry and Lyn Pratchett 1992

First published by Victor Gollancz Ltd, an imprint of The Orion Publishing Group Ltd, London

Cover Illustration © Josh Kirby via Thomas Schluck GmbH