Нощна стража

Прочутият автор на бестселъри Алистър Маклейн, починал на 2 февруари 1987 г., е издал тридесет книги, сред които световноизвестни романи като HMS „Юлисис“, „Оръжията на Наварон“ и „Там, където само орлите летят“. Два от сценариите, написани по поръчка на една американска филмова компания през 1977 г. — „Кулата на заложниците“ и „Военновъздушен Едно е свален“, с одобрението на Алистър Маклейн са публикувани по-късно като романи от писателя Джон Денис. „Нощна стража“ е вторият роман по сценарий на Алистър Маклейн, издаден след смъртта му — първият, „Влак на смъртта“, също е публикуван под псевдонима Алъстър Макнийл с голям успех.

 

 

След дълги и трудни преговори „Райксмузеум“ в Амстердам най-сетне се съгласява да пусне безценната картина на Рембранд „Нощна стража“ на обиколка в няколко от най-известните галерии в света. Въпреки изключителните мерки за охрана обаче, когато пристига в Ню Йорк, картината се оказва фалшификат…

Веднага е потърсено съдействието на Организацията за борба с престъпността към ООН — ЮНАКО, и на агентите Майк Греъм, Сабрина Карвър и Си. У. Уитлок е възложено да открият кой е нарисувал гениалния фалшификат, както и далеч по-важното — кой е скрил оригинала в частната си колекция.

Бързината и секретността на разследването са от решаващо значение. Следата ги отвежда в Рио де Жанейро по време на карнавала, където врагът им е на сигурно място в своята крепост, високо над морето…

 

„Вълнуващо и с цялото напрежение, с което са свикнали почитателите на Маклейн.“

„Нордърн Екоу“

4,7 Нощна стража
Night Watch,


Издание:

АЛИСТЪР МАКЛЕЙН

НОЩНА СТРАЖА

 

Английска

Първо издание

Алъстър Макнийл

 

Превела от английски Димана Илиева

Редактор Юлия Шопова

Художник Александър Алексов

Коректори Славка Герасимова, Зоя Решавска

Формат 32/84/108.

Предпечатна подготовка АРГО-АЛФА — София

Издателство Интерпринт — София

Печат „ПОЛИПРИНТ“ — АД, Враца

Интерпринт, София — 1992

c/o Jusautor, Sofia