През Кордилерите продължават започнатите от Край Рио де ла Плата приключения. В дивата Гран Чако героите попадат в неприятна ситуация. По-късно те се натъкват на тайнствения Десиерто. Накрая в търсене на престъпния Сендадор те се изкачват високо в боливийските Анди.

 

През Кордилерите е втората част от двутомно издание. Първата част е „Край Рио де ла Плата“.

Издание

Карл Май. През Кордилерите

Немска. Първо издание

Худ. оформление: Васил Инджев

Худ. редактор: Васил Миовски

Техн. редактор: Асен Баръмов

Изд. номер: 28

Дадена за набор: м. март 1993 г.

Подписана за печат: м. май 1993 г.

Излязла от печат: м. юни 1993 г.

Формат: 16/60/90

Печатни коли: 23,50

Издателски коли: 23,50

Цена: 39 лв.

Издателство „Отечество“, София, 1993