Източник: Словото

 

Издание:

Иван Вазов, В недрата на Родопите, Български писател, С.