5 Рицари на фалшивите банкноти
Рыцари фальшивых банкнот,


Издание:

Георги Полской

РИЦАРИ НА ФАЛШИВИТЕ БАНКНОТИ

Първо издание

 

Редактор Невена Ангелова

Художник Петър Добрев, 1984

Художествен редактор Пенчо Мутафчиев

Технически редактор Румяна Браянора

Коректор Елисавета Цоневска

Дадена за набор м. май 1984 г. Подписана за печат м. септември 1984 г. Излязла от печат м. октомври 1984 г.

Печатни коли 8. Издателски коли 8. УИК 8 26. Формат 60/90/16. Код 27 9531622211

1226-8-84

Поръчка 8296

ИЗДАТЕЛСТВО НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ, СОФИЯ, 1984

ДП „Г. Димитров“ — клон Лозенец

с/о Jusautor, Sofia

 

Издательство „Юридическая литература“, 1982