Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

5,3 Немезида
Nemesis,

Издание:

Издателство „Полюси“, 1992