Eд Макбейн е автор на над 40 полицейски романа за детективите от 87-и участък, в общ тираж, надвишаващ 50 млн. екземпляра. Това е първото запознанство на българската публика с известната в цял свят поредица полицейски трилъри, с детективите Стив Карела, Майер Майер, Котън Хоуз и Бърт Клинг.

 

Момичето лежеше сред натрошени стъкла, в локва алкохол. Кръвта му още изтичаше и се смесваше с разлятите спиртни напитки. Беше получило четири куршума в гърдите…

Детективите от 87-и полицейски участък трябва да се справят с противоречивите улики, докато търсят не само убиеца, но и истинската самоличност на жертвата.

4,6 Изборът на убиеца
Killer’s Choice,


Издание:

ЕД МАКБЕЙН

ИЗБОРЪТ НА УБИЕЦА

Американска. Първо издание

Превел от английски Венелин Мечков

Под редакцията на Жечка Георгиева

Технически редактор Кирил Настрадинов

Художествено оформление: Момчил Колчев

Формат 84/108/32. Издателски коли 10.08. Печатни коли 12

Електронна обработка ЕТ „ФИБКО“

ИК „Медиум 999 — Колибри“ София, 1993

ДП „Полипринт“, Враца

ISBN 954-529-020-Х

Medium 999 — Colibri Publishing Group

Sofia, 1993