5,4 Махди
Der Mahdi,

Издание:

Карл Май

В страната на Махди II: Пленници в саваната (глави 5–15)

В страната на Махди III: Махди (глави 1–7)

Издателство „Калем-90“ — Пловдив

 

Der Mahdi (Bd. 17), 1891–1896

(Im Lande des Mahdi)