Десет години са минали от събитията в „Скиптър и чук“. Роднините на безследно изчезнал, спасил се на самотен остров, узнават от дневника му за унищожението на индийски княжески двор и за съкровището на махараджата.

 

 

Двата тома в продължения за кораби и съкровища от ранното творчество на Май са:

„Скиптър и чук“ (Band 45)

„Островът на скъпоценностите“ (Band 46)

Издание:

КАРЛ МАЙ

Островът на скъпоценностите I: Дневникът на безследно изчезналия

Островът на скъпоценностите II: Инчу-чуна — вожда на апачите

Издателство „Калем-90“, Пловдив, 1996

 

Band 46, Die Juweleninsel

Karl May — Verlag, Bamberg