5,6 Дюна: Родът Атреидес
Dune: House Atreides,

Издание:

Издателство „Аргус“, 2000

Камо, карта, 2000