Дяволът Мефистофел е заангажиран с новото състезаниемежду Доброто и Злото. Но в защита на хората се явява брилянтният д-р Йохан Фауст…

 

…Нещата не са такива, каквито изглеждат. Притесненият от тревоги архидявол по погрешка довежда един средновековен крадец на име Мак Тоягата, вземайки го за ерудирания д-р Фауст. Демонът Аззи, недоволен, че не се е заел лично да придвижи събитията в полза на Силите на мрака, взема нещата в „собствените си нокти“. А боголюбивият архангел Михаил… е, нека просто да кажем, че някои от действията му са доста съмнителни.

 

„Ако с Фауст не успееш…“ е диаболична комедия за живота, смъртта, рая, ада…и всевечната бюрокрация.

5 Ако с Фауст не успееш…
If at Faust You Don’t Succeed,


Издание:

Роджър Зелазни & Робърт Шекли

АКО С ФАУСТ НЕ УСПЕЕШ…

Американска, първо издание

Преводач Цвета Георгиева

Художник Пламен Мопев

Редактор Петя Минкова

ИК „Адамас“ — Варна, 1994

Печат ДФ „Абагар“ — В. Търново