Фрагменти от негативна рецензия: „Разказите, включени в този сборник са разнопосочни като сюжетни конструкции. Част от тях са по «френски модел»: «Императорът на Мбуту», «Бедната Дейзи», «Онфльор». Други — от днешния ден на типичния безхаберен български интелигент: «Закрилникът на дон Чичо», «Кралят на пъдпъдъците», «Великолепието на гъбите». Трети — с определено усложнени, неприсъщи на криминалния жанр философски сюжети: «Фаяни», «Сънища на нежен убиец», «Отмъщението на камъните». Поради това, че са излизали в периодичен печат, всички са форматирани в предварително фиксирани обемни рамки…“

 

Фрагменти от позитивна рецензия: „Малко странни, криминални разкази. Още от началото ти става ясно кой е лошият и кой — добрият. Липсва засуканата интрига. За сметка на това, са написани с добро чувство за хумор, литературните персонажи са индивидуализирани. Психологическата мотивация на действията на героите е стабилна и разбираема. Като тънка нишка, на подсъзнателно ниво присъства елементът «фентъзи». Разкази, които могат да бъдат прочетени и втори, и трети път. Малко странни за криминалния жанр разкази.“

Издание:

Автор: Владимир Колев

Заглавие: Сънища на нежен убиец

Издание: първо

Издател: Еър Груп

Година на издаване: 2001

Тип: разкази

Националност: българска

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4946