Героите в този изпълнен с напрежение роман са деца, които не могат да се адаптират в обновеното училище и срещат затруднения при общуването със съучениците си и преподавателите си.

Под предлог, че трябва да попаднат в естествената си среда, те са привлечени в специално училище към местния университет, ала се оказва, че са използвани като опитни зайчета в един чудовищен, смразяващ кръвта експеримент.

5,1 Сенки
Shadows,


Издание:

Издателска къща „Плеяда“, 1994 г.