Издание:

БОГОМИЛ РАЙНОВ

САМО ЗА МЪЖЕ

 

Редактор Нина Андонова

Художник оформител Иван Марков

Художествен редактор Момчил Колчев

Технически редактор Маргарита Воденичарова

Коректор Катя Георгиева

Второ издание. ЛГ VI.

Тематичен № 23

9536229511

5605-238-89

Дадена за набор през м. февруари 1989 год.

Подписана за печат през м. април 1989 год.

Излязла през м. май 1989 год.

Поръчка № 9. Формат 84×108/32. Тираж 80 000 броя.

Печатни коли 26. Издателски коли 21,84. УИК 23,05.

Цена твърда подвързия 3,08 лева.

Цена мека подвързия 2,38 лева.

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

ДП „Димитър Благоев“

София, 1989

Б-3

с/о Jusautor, Sofia