Димитър Димитров
Съветска България през три британски мандата

(Ричард Спейт 1956–1958\nАнтъни Ламбърт 1958–1960\nАнтъни Линкън 1960–1963)

Издание:

Съветска България

ПРЕЗ ТРИ БРИТАНСКИ МАНДАТА

Ричард Спейт 1956–1958

Антъни Ламбърт 1958–1960

Антъни Линкън 1960–1963

 

Из архива на Форин офис зa събития и личности в България

Димитър Димитров

Би Би Си Лондон, 1994

 

С благодарност към Британския държавен архив, чиито материали попълват бели полета от близката история.

 

© British Broadcasting Corporation, London 1994

© Британска Радио-Телевизионна Корпорация

ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ

Издател: Би Би Си Българска редакция

Печатница: „Алекс-Г“