Издание:

ИК „Коала“, София, 2003

Медицински трилър