Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

4,6 Допустим риск
Acceptable Risk,

Издание:

ИК „КОАЛА“, София, 2003