5,4 Дарът на орела
The Eagle’s Gift,

Източник: http://izvorite.com

 

Издание:

Издателство „Петрум Ко“ ООД, 1994 г.