Издание:

Сава Попов, Хитър Петър

Издателство „Отечество“, 1982