Николай Александров
Феноменът НЛО

(хипотези, факти и нови загадки)

Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Николай Александров

Феноменът НЛО

(Хипотези, факти и нови загадки)

Българска, първо издание

Редактор Марин Найденов

Коректор Мая Накова

Предпечатна подготовка „Литера Прима“

Издателство „Литера Прима“

София, 1996