5,5 Плейбек
Playback,


Издание:

Raymond Chandler

PLAYBACK

Copyright © 1958 by Raymond Chandler

с/о Jusautor, Sofia

Ч—820

 

РЕЙМЪНД ЧАНДЛЪР

ПЛЕЙБЕК

Редактор Иванка Савова

Художник Веселин Павлов

Художник-редактор Веселин Христов

Технически редактор Бонка Лукова

Коректор Стоянка Кръстева

Американска, първо издание ЕКП 07/9536621311/5557—187—87 Издателски № 2577 Формат 76х100/32 Печатни коли 13,00 Издателски коли 8,43 УИК 8,02 Дадена за набор на 6.V.1987 г. Излязла от печат на 30.VIII.1987 г.

Издателство „Христо Г. Данов“ — Пловдив Печатница „Димитър Благоев“ — Пловдив