5,1 Грижи за бебето и детето
The Common Sense Book of Baby and Child Care,

Източник: http://bezmonitor.com

(Съжалявам, ако на някого липсват илюстрациите, но понеже книгите тук (http://bezmonitor.com — Бел. Борислав) са предназначени преди всичко за слепите потребители, не счетох за необходимо да ги поставям.

SY, Victor)

Безкрайни благодарности на Радостина Николова, която забеляза липсващи страници и ги изпрати, за да ги добавя.

Също толкова благодарности и на две жени от http://www.az-jenata.com, които също помогнаха много за поправките.

Виктор, 14 март 2003

 

Издание:

Бенджамин Спок

Грижи за бебето и детето

Редактор: проф. Лора Бакалова

Технически редактор: Пенка Томова

Коректор: Теменужка Костова

Националност: американска

издание II Лит. група 111–3 Изд. № 7591

95335

Код 06 — 4550-15-79

Дадена за набор на 30. VII. 1978 г. Подписана за печат на 30. VIII. 1979 г.

Излязла от печат на 30. IX. 1979 г.

Печатни коли: 33,50 Издателски коли: 33 50

Формат: 60X90/16

Цена: подвързана 3,20 лв., неподвързана 2,94 лв.

Държавно издателство „Медицина и физкултура“ пл. „Славейков“ 1 — София

Държавна печатница — „Д. Благоев“ — София