Тур Хейердал
Кон-Тики

(Със сал през Южното море)

5,7 Кон-Тики
Kon-Tiki,

Източник: http://bezmonitor.com

(Част от латиницата въведе Коста Борисов. Негова е и хартиената книга.)

 

Издание:

Тур Хейердал

Кон-Тики

Със сал през Южното море

Thor Heyerdahl

„KON-TIKI“ EKSPEDISJONEN

Gyldendal Norsk Forlag Oslo. 1951

Редактор Красимира Абаджиева

Художествен редактор и оформител Йова Чолакова

Технически редактор Иван Андреев

Държавно издателство „Отечество“, пл. „Славейков“, 1

София, 1989

Държавна печатница „Георги Димитров“, София

c/o Jusautors Sofia