Сборникът съдържа пътеписи от различни страни, свързани с празници за вярата. Тук, в телеграфен вид са представени впечатления от световните форуми на Католическата и Евангелската църкви в Германия. Възвишено е обрисувана Църквата на Третото хилядолеите в Тезе, Франция. Споделени са впечатления от поклонническо пътуване през Сърбия, Хърватска и Босна след последната война по тези земи. Авторката ни води в далечна Африка с нейните традиционни религиозни вярвания и християнство. Динамично, с благоговейно чувство разказва за Светите места в Израел. В отворените „Писма до Църквата“ споделя актуални идеи за смисъла на промените, които вълнуват съвременната Православна църква през последните петнайсет години. Колоритно, честно са писани „Страници от дневника с библейски молив“…

И всичко това — с обич към хората, вярващи в Христос.

Когато един човек открие Бога, разбира, че Неговият дух живее навсякъде, във всичко видимо и невидимо. Но човекът първо иска да го разпознае в себе си. Несигурен, застанал пред много въпроси, по-късно той започва да Го търси навсякъде — в близката природа, в далечни племена и страни; сред други хора, раси, култури, които по свой начин вярват във Всемогъщия и Всевишния. Колкото повече търси човекът, толкова повече осъзнава, че не разбира нищо и знае малко. Затова продължава да пътува, да издирва, да пита, да се учудва. Да изговаря своето верую и да докосне веруюто на други хора по всеобщия закон на вярващите — чрез любовта и молитвата.

Пътеписите биха могли да бъдат много повече. Но през изтеклите десет години, в които събирах капките манна, осъзнах, че земята на хората е твърде голяма, а Духът над нея и над всички нас е Един. Колкото повече пътувах, толкова повече осъзнавах безсилието си да опозная пъстрия свят на вярванията. Още по-трудно се оказа да се отрази достоверно колоритът на мисли, чувства, традиции…

Затова благодаря на Бога, че бях сред онези, които пътуват към Него чрез желанието да бъдат добри и да обичат всички вярващи в Него!

Пътеписите са подредени в хронологична последователност с годините на пътуванията 1998–2008 г.

Издание:

Автор: Мариана Еклесия

Заглавие: Пътувания във вярата

Издател: „Изток-Запад“

Град на издателя: София

Година на издаване: 2009

Националност: българска

Печатница: „Изток-Запад“

Излязла от печат: януари 2009 г.

Художник: Румен Хараламбиев

ISBN: 978-954-321-489-1

Адрес в Библиоман: https://biblioman.chitanka.info/books/4429