Източник: http://bezmonitor.com

Публикация: СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ЦЪРКВА, София 1992.