Николай Гогол
Миргород

(Повести, които са като продължение на вечерите в селцето край Диканка)

Миргород е съвсем малко градче на река Хорол. Има една фабрика за въжета, 1 тухларница, 4 водни и 45 вятърни мелници.

„География“ от Зябловски

Макар че гевречетата в Миргород се правят от черно тесто, те са доста вкусни.

Из „Записки на един пътешественик“

Част първа

6 Старовремски помешчици
Старосветские помещики,

5,2 Тарас Булба
Тарас Бульба,

Част втора

5,5 Вий
Вий,

5,5 Повест за това, как Иван Иванович се скара с Иван Никифорович
Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем,

Издание:

Н. В. Гогол. Вечери в селцето край Диканка. Миргород. Повести

Издателство „Народна младеж“, София, 1982

Редактор: Людмила Харманджиева

Художник: Александър Алексов

Художествен редактор: Александър Стефанов

Технически редактор: Маргарита Воденичарова

Коректор: Лилия Вълчева