Пътеводителят на силните духом за лично благополучие и нравствено усъвършенстване.

Как човек да постигне хармония със себе си и мъжество на духа.

Добродетелите на стоицизма — самообладание, морална сила, отговорност пред себе си и пред другите — основа на щастливия живот.

Извор на вдъхновение, мъдрост и кураж за родените в смутно време.

5,8 Към себе си
Τὰ εἰς ἑαυτόν,

Източник: http://bezmonitor.com

 

МАRС-АURЕLЕ. РENSEES

Texte еtаbli еt trаduit par А. I. Trannoy

(c) les Belles Lеttеs. Paris, 1953

(c) Богдан Богданов, превод от старогръцки,

уводна студия, бележки, азбучен показалец, 1997 (c) Красимира Деспотова, оформление, 1997

Издателска къща „Кибеа“, 1997 — второ преработено издание ISBN 954-474-083-X

Първо издание ИК, 1986 г. — Библиотека „Хермес“

На корицата е използвана снимка на конната статуя на Марк Аврелий на Капитолийския площад в Рим.