„Нерви“ е роман за живота, любовта и драматичната съдба на наши съвременници, които изминават — всеки по свой начин — пътя от младостта и голямата любов до зрелостта и отчуждението. Всъщност докрай успяват да извървят този път само двама от тях — доктор Стефан Милев и неговата съпруга Ани. В романа се води своеобразно „следствие“ от гледната точка ту на единия, ту на другия, като драмата на съвременното отчуждение се преплита непрекъснато и в причинно-следствена връзка с грешките и вините на някогашната любов. Авторът си е поставил задача да изследва не перипетиите на едно извършено или само подозирано престъпление, а психологическите механизми на човешката нравственост, сложната и деликатна природа на изграждането и разрушаването на мостовете на човешкото общуване, моралните измерения на неизплатимата с никакви материални стойности цена на компромиса. Водещо начало в творбата е тревогата за нарушената хармония в душата на съвременника.

Кирил Топалов, 1989


Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Кирил Топалов — НЕРВИ

Рецензент Божидар Кунчев

Редактор Емил Елмазов

Технически редактор Цветанка Николова

Коректор Радка Ботева

Цена 1,03 лв.

Печатница на Военното издателство

София — 1989