Книга-приказка, която третира въпроса колко е важно да следваме нашите мечти.

4,9 Алхимикът
O Alquimista,

Източник: http://bezmonitor.com

 

Издание:

Паулу Коелю АЛХИМИКЪТ

Бразилска

Първо издание

Редактор Маргарита Дренска

Техн. редактор Людмил Томов

Коректор Петя Калевска

Формат 84×108/32. Печатни коли 10 Цена 5 лв.

Издателство ОБСИДИАН Печат и подвързия: „АБАГАР“ АД — В. Търново

Превод (c) Даниела Петрова

ОБСИДИАН София, 2001 ISBN 954-8240-46-7

 

Paulo Coelho O Alquimista

Copyright (c) 1988 by Paulo Coelho

This edition published by arrangements

with Sant Jordi Asociados, Barcelona, SPAIN.

All rights reserved